Email dichvutinhoc247@gmail.com   |   Phone 0968 567 050   |   Sitemap Sitemap   |   faqsFAQs
Download Profile

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Google
0968 567 050

Phần mềm phòng khám Đa khoa, Nha khoa, Sản phụ khoa, Nhi, Tai mũi họng, mắt, ... Đào tạo trực tuyến, Marketing Online.

Address: Số 242 Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội

Tel.: 0968 567 050

CÔNG TY DỊCH VỤ TIN HỌC 247 - 247 INFORMATION TECHNOLOGY SERVICE

Địa chỉ: Số 242 Vạn Phúc - Hà Đông - TP. Hà Nội - Điện thoại: 0985153209

Hotline: 0968 567 050  - Email: dichvutinhoc247@gmail.com

Website: http://dichvutinhoc247.com - Sản phẩm bao gồm: Phần mềm Nha Khoa: Nha khoa số plus,Phần mềm Đa Khoa Số, Sản Phụ Khoa GoldenTree, Phần mềm Labo DentalLab.

Copyright © 2015 by Dichvutinhoc247.com

Facebook Youtube Twitter